خدمات تیم نامبرسی

شروع قیمت از 3000 تومان

ارسال رورانه تا 5 کا
هر 1000 عدد 22000 تومان

شروع قیمت از 3500 تومان

ارسال رورانه تا 10 کا
هر 1000 عدد 26000 تومان

شروع قیمت از 1500 تومان

ارسال رورانه تا 100 کا
هر 1000 عدد از 10,000 تومان

شروع قیمت از 3000 تومان

ارسال رورانه تا 20 کا
هر 1000 عدد 25000 تومان

تیم نامبرسی
شروع قیمت از 9000 تومان

ارسال رورانه تا 5 کا
هر 1000 عدد 90000 تومان

شروع قیمت از 1500 تومان

ارسال رورانه تا 5 کا
هر 1000 عدد 10000 تومان

شروع قیمت از 1000 تومان برای 500 عدد

ارسال رورانه تا 200000 لایک
هر 1000 عدد 2000 تومان

شروع قیمت از 1700 تومان برای 500 عدد

ارسال رورانه تا 200000 لایک
هر 1000 عدد 3000 تومان

شروع قیمت از 7000 تومان برای 500 عدد

ارسال رورانه تا 200000 لایک
هر 1000 عدد 14000 تومان

شروع قیمت از 800 تومان

ارسال رورانه تا 5 میلیون بازدید
هر 1000 عدد 1000 تومان

شروع قیمت از 3500 تومان

ارسال رورانه تا 5 میلیون بازدید
هر 1000 عدد 34000 تومان

شروع قیمت از 2000 تومان

ارسال رورانه تا 5 میلیون بازدید
هر 1000 عدد 4000 تومان

شروع قیمت از 1700 تومان

ارسال رورانه تا 30000 بازدید
هر 1000 عدد 4000 تومان

شروع قیمت از 9000 تومان

ارسال رورانه تا 3 کا
هر 1000 عدد 90000 تومان

شروع قیمت از 3000 تومان

کامنت ایرانی ,کامنت دلخواه ,موضوعی و ..

شروع قیمت از 5000 تومان

ااستخراج فالور از پیج و پست
هر 1000 عدد 30000 تومان

شروع قیمت از 1000 تومان

ارسال رورانه تا 100 کا
هر 1000 عدد 2000 تومان

خدمات اینستاگرام
شروع قیمت از 500 تومان

ارسال رورانه تا 100 کا

فالور باکیفیت توییتر
شروع قیمت از 6000 تومان

ارسال رورانه تا 100 کا
هر 1000 عدد 58000 تومان

ارسال پیام
1
پشتیبانی واتس اپ
سلام دوست عزیز
هر سوالی دارید از پشتیبانی بپرسید